צריך מטרה חדשה

אל מול גלי הביקורת – חיזוק ידיו של שר החינוך בכוונה לביטול הבגרויות והמיצ"בים