מופרעים ולקויים

איך ייתכן שיש כל כך הרבה ילדים לא תקינים ומה חושב על זה קן רובינסון?