מופרעים ולקויים

על האינפלציה באיבחונים, האם באמת צריך ללמוד חשבון וכתיבה, איך יתכן שיש כל כך הרבה ילדים לא-תקינים, ומה חושב על זה קן רובינסון?