פיסוק נכון

למה חשוב להשתמש בפסיקים ובנקודות, ומה הסיפור של המקף לעזאזל?