מילים ריקות

למה אנשים משלבים בדיבור שלהם כל כך הרבה מילים ריקות