מדינה מתוקנת

לאחרונה מרבים להשתמש בצירוף מדינה מתוקנת. אז לכל המשתמשים, שימו לב: מדינה מתוקנת היא לא מדינה שתיקנו אותה, וגם לא מדינה שהגיע הזמן לתקן אותה סוף-סוף. מדינה מתוקנת היא מדינה שמושתתת על תקנות. כלומר: מדינת חוק.