ניצול זמן 

האם באמת צריך לייסר את עצמנו על בזבוז זמן