מדינה מתוקנת

למה בדיוק אנשים מתכוונים כשהם אומרים שישראל מדינה מתוקנת