האביב נשאר בחוץ

מדוע ילדינו כלואים בבתי הספר במקום לצאת החוצה? והאם זה קשור גם להתנהגות המגוננת שלנו ההורים?