עצלנות

טעויות מביכות של פוליטיקאים ואיך אפשר היה למנוע אותן בקלות