איך בונים בית ספר?

למה נגזר על הילדים שלנו לשהות כל היום במפלצות בטון? אולי אפשר באותו תקציב לבנות משהו אחר

כל הזמן שבעולם

איך ניהול הזמן בבית הספר קשור לארגון המרחב הפיזי ולמה תאוריות חינוכיות נהדרות לא מצליחות לעבור את מבחן היישום המעשי

בית-הספר והמציאות

זכרונות מבית החינוך קדמת כנרת ומחשבות על הפער העצום שבין בתי הספר לבין המציאות

החופש ללמוד והחופש לשחק

ילדים הגדלים במערכת חינוך דיקטטורית יוצאים בצהריים מהבועה הבית ספרית אל עולם דמוקרטי. למה שלא נשנה את המצב? ואיך החופש לשחק קשור לזה?