בית או ספר?

גיל גרטל על החינוך הממלכתי ומאבקו בחינוך של ההורים