אוצרת הטחבים

למה אהבתי כל כך את הספר חותמם של הדברים כולם מאת אליזבט גילברט?