קן רובינסון: מהפכת הלמידה

קן רובינסון בהרצאה חדשה יוצא נגד תרבות הציונים וקורא לאנשים להתחיל בעצמם את המהפכה בחינוך