כל הזמן שבעולם

איך ניהול הזמן בבית הספר קשור לארגון המרחב הפיזי ולמה תאוריות חינוכיות נהדרות לא מצליחות לעבור את מבחן היישום המעשי

בית-הספר והמציאות

זכרונות מבית החינוך קדמת כנרת ומחשבות על הפער העצום שבין בתי הספר לבין המציאות