איך בונים בית ספר?

למה נגזר על הילדים שלנו לשהות כל היום במפלצות בטון? אולי אפשר באותו תקציב לבנות משהו אחר

החופש ללמוד והחופש לשחק

ילדים הגדלים במערכת חינוך דיקטטורית יוצאים בצהריים מהבועה הבית ספרית אל עולם דמוקרטי. למה שלא נשנה את המצב? ואיך החופש לשחק קשור לזה?