איך בונים בית ספר?

למה נגזר על הילדים שלנו לשהות כל היום במפלצות בטון? אולי אפשר באותו תקציב לבנות משהו אחר